Chương 34 – Võng du ĐTENA


Name : Đại thần, em nuôi anh! – Thiểm Đạm Ngữ

Cv: Nguyet Ly’s

Editor : Tuyết Liên

……………………..

34. Tiểu Bạch bị vác đi

 

Một vạn năm trầm mặc đến đây thì Hoa Phi Hoa cảm thấy nhức đầu.

 

Lúc Closed Beta Phù Vân các cùng bang chủ “Long ngâm thiên hạ”  Hoa Phi Hoa cùng một vạn năm trầm mặc không thiếu liên hệ.

Tiếp tục đọc