Chương 38 – Võng du ĐTENA


Name : Đại thần, em nuôi anh! – Thiểm Đạm Ngữ

Cv: Nguyet Ly’s

Editor : Tuyết Liên

……………………..

38. Thật may là em vẫn ở đây

Giờ thì Lưu Thủy và 1 đoàn người hồn bay phách lạc đem tiểu Ninh Tâm ra phó bản trả lại cho đại thần Nước chảy đen mặt, Phượng Vũ mặt là xanh lét , oa ha ha trực tiếp nghênh ngang rời đi, hết lần này đến lần khác nói rõ chính mình sẽ không đi cái phó bản chết tiệt này nữa . (L ha ha…)

Tiếp tục đọc

Chương 37 – Võng du ĐTENA


37. Ninh Tâm và Tố yên tiên ma ô

Phó bản Say khói các này tuyệt đối không giống phó bản Huyễn long biến thái, bao nhiêu người 1 tổ đội cũng được. Cho nên Mặc thương không hề nghĩ ngợi liền mang theo tiểu Ninh Tâm cứ như vậy mà đi. Phó bản cấp 85 dựa theo cấp Ninh tâm bây giờ tiến vào không có gì quá nguy hiểm, nên Mặc Thương cho cô gái này đi dạo .

Tiếp tục đọc